STORNO PODMÍNKY

STORNOPOPLATKY

Zálohové faktury vystavujeme standardně na objednané wellness pobyty, rekreace a firemní akce. Zpravidla ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb.

Úhradou zálohy se stává rezervace závaznou pro obě strany.

Úhradou zálohy klient vyjadřuje souhlas se smluvní pokutou - stornopoplatkem:

  • storno 21 a více dnů před plánovaným nástupem na pobyt: 0 %
  • storno 20 - 14 dnů před plánovaným nástupem na pobyt: smluvní pokuta ve výši 20 % z celkové ceny objednaných služeb
  • storno 13 - 7 dnů před plánovaným nástupem na pobyt: smluvní pokuta ve výši 30 % z celkové ceny objednaných služeb
  • storno 6 a méně dnů před plánovaným nástupem na pobyt nebo nedojezd: smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb

V případě zkrácení termínu pobytu oznámeným hostem před nástupem na pobyt platí stejné storno podmínky jako při zrušení pobytu (viz výše).

V případě zkrácení termínu pobytu oznámeným hostem po nástupu na pobyt má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.


STORNOPOPLATKY V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

V případě zásahu vyšší moci, epidemie, opatření vlády s následkem omezení či uzavření provozu, bude uplatňován odlišný přístup.

Storno podmínky platné při běžném stavu se nahrazují postupem, při němž budou všem klientům za neuskutečněné pobyty a služby nebo za zrušené pobyty klientem vystaveny vouchery nebo dárkové poukazy v hodnotě jimi zaplacených záloh s dlouhou dobou platnosti (minimálně 12 měsíců).

CzechEnglishGerman